Renovatie De Nieuwe Veste van de baan; vervolgonderzoek naar mogelijke locaties

Links: de huidige plek aan de Van Heeckerenlaan, rechts: bedrijventerrein Holwert-Midden (Rechten: RTV Drenthe)

Er komt een vervolgonderzoek naar de beste locatie voor nieuwbouw van De Nieuwe Veste in Coevorden. De scenario's renovatie en de combinatie van nieuwbouw/renovatie vallen af.

Onafhankelijk onderzoeksbureau PhentaRho onderzocht de renovatiemogelijkheden en kwam tot de conclusie dat die opties ongeveer net zoveel zouden kosten als nieuwbouw, maar moeilijk aan te passen zijn aan de huidige wensen van het onderwijs.

Daarom stelt het college van burgemeester en wethouders voor om de renovatie-opties te laten vervallen en vervolgonderzoek te doen naar de locaties voor een nieuw te bouwen school. De gemeenteraad stemt daarmee in.

Huidige plek of verhuizen?

De twee locaties zijn de huidige plek van de school aan de Van Heeckerenlaan en het bedrijventerrein Holwert-Midden, vlak bij het station. Daarnaast wordt er onderzoek gedaan naar de algehele aanpak van Holwert-Midden.

De resultaten van het vervolgonderzoek, dat onder meer zal bestaan uit bodemonderzoek, metingen en interviews met bedrijven, moeten eind oktober op tafel liggen. De raad neemt dan in december een besluit over waar de Nieuwe Veste moet komen.

Door: Dylan de Lange

Dit is een artikel van