NHL Stenden wil voor september honderd nieuwe docenten werven

De locatie in Emmen van Stenden aan de Van Schaikweg. Foto: ZO!34/Rien Kort

NHL Stenden Hogeschool, met vestigingen in onder meer Assen, Emmen en Meppel, wil voor september 100 nieuwe docenten werven.

De extra menskracht is onder meer nodig om weer in te lopen op door corona veroorzaakte achterstanden. Vanuit de overheid wordt hiervoor extra geld beschikbaar gesteld.

Het afgelopen jaar hebben studenten bijna volledig digitaal onderwijs moeten volgen, aldus Erica Schaper, voorzitter van het College van Bestuur. “Dit heeft veel van hen gevraagd; studenten hebben veel persoonlijke begeleiding van docenten gemist en sommige studenten hebben studievertraging opgelopen.” De inzet van extra docenten is daarom hard nodig, ook om de hoge werkdruk onder het huidige personeel te verlichten.

Geen docent

De hogeschool hoopt ook mensen te werven die op dit moment nog geen docent zijn, vult . Alette Hospers, HRM directeur van NHL Stenden, aan. “Veel mensen uit het werkveld die de wens hebben om docent te worden, zetten deze wens niet door omdat ze een onderwijsbevoegdheid nodig denken te hebben.” Maar ook zonder kun je starten, aldus Hospers.

Kans voor de regio

Er worden extra docenten gezocht voor alle opleidingen binnen de hogeschool. Deze docenten worden niet alleen tijdelijk ingezet om een mogelijke leerachterstand in te halen die studenten hebben opgelopen door corona, benadrukt Hospers. “Wij werven voor langere duur. De extra capaciteit voor de begeleiding van studenten is hier onderdeel van.” Dit creëert volgens haar mooie kansen voor mensen in de regio, maar ook voor mensen uit het westen van het land die hun loopbaan in het noorden willen voortzetten.