Winkelmeters Emmen met derde verkleinen binnen tien jaar lijkt geen haalbare kaart

Leegstand in het Emmer centrum. Foto: ZO!34/Rien Kort

Het is onwaarschijnlijk dat het gaat lukken om het aantal winkelmeters in Emmen binnen tien jaar terug te brengen van 75.000 naar 50.000 vierkante meter. Dat stelt wethouder Guido Rink. De gemeente nam zich in 2017 dit voornemen op zich met als voornaamste doelen een compacter winkelhart en minder leegstand.

Prikkelen

Een belangrijk instrument om dit te bereiken was het in datzelfde jaar opgerichte Binnenstadfonds. Inmiddels is er vanuit dat potje twaalf miljoen euro geïnvesteerd in het versterken van de Emmer binnenstad. Zowel gemeente, provincie als ondernemers droegen bij aan het fonds. Het geld is onder meer gebruikt voor het opknappen van de openbare ruimte en het noordelijk deel van het winkelcentrum. Het fonds is ook bedoeld om pandeigenaren te prikkelen om hun panden langs de rand van het winkelgebied te verhuizen naar het stadshart. Of om leegstaande winkels te verbouwen tot bijvoorbeeld woningen.

Het Binnenstadfonds liep officieel eind 2021 af. Aangezien er nog bijna 2 miljoen voorhanden is en de aanvragen blijven binnenkomen, verlengt de gemeente de regeling nog tot en met augustus van dit jaar. Zit de klus er daarmee op? Nee, aldus Rink.

Aanjager

Die beoogde 25.000 vierkante meter is nog ver weg. Rink: “Ik durf ook niet te zeggen dat we de rest van de opgave in de nog resterende zes jaar weten te realiseren.” Niet dat er niets is bereikt: inmiddels is 6500 vierkante meter getransformeerd en ruim 2700 vierkante meter aan winkelruimte verplaatst.

Bovendien valt dit jaar het fonds definitief weg als aanjager. Een alternatief is niet meteen voorhanden. “Wel zijn we in gesprek met de provincie over hoe we de Drentse binnensteden levendig kunnen houden. Hiervoor bestaat ook een regiostedenfonds, waaruit Emmen eenmalig 4,5 miljoen euro ontvangt.” Gesprekken over nieuwe of andere subsidies lopen momenteel niet, aldus Rink.

Bovendien liepen de hazen in 2017 nog financieel anders dan nu. “In de afgelopen jaren zijn de taken voor de gemeente toegenomen en de knaken afgenomen. De komende jaren zullen we eerder incidenteel dan structureel stappen kunnen nemen, verwacht ik.”

22 miljoen aan investeringen

Volgens Rink is het echter te krap door de bocht om te zeggen dat er te kort is geschoten. “Staar je niet blind om enkel het terugdringen van de vierkante meters. We hebben bijna twee miljoen aan subsidies uitgegeven voor onder meer transformaties en verplaatsingen. Dit zette ondernemers aan tot het zelf investeren van 22 miljoen euro.”

Als voorbeeld geeft Rink het oude Beversportpand aan de Wilhelminastraat. Een klein deel is bekostigd met subsidies, het leeuwendeel door aannemer Plas uit Klazienaveen die het gebouw sloopte en er een appartementencomplex liet plaatsen.

Opwaartse trend

Toch blijft leegstand ook de komende jaren een zorgenkindje voor de gemeente Emmen. Binnen de gemeente is er, inclusief Klazienaveen en de Nijbracht, sprake van ongeveer 20.000 vierkante meter aan lege winkelruimte. Er is sprake van een opwaartse trend die alleen maar is aangewakkerd door corona. De onzekerheid die dat met zich meebrengt, maakt vastgoedeigenaren en ondernemers huiverig om te investeren. De noodzaak om het Emmer winkelhart nog sneller een meer multifunctioneel karakter te geven (inclusief wonen, kantoren en andere mogelijke bestemmingen) is er alleen maar groter om geworden.

“Daarom zijn we ook druk in gesprek met pandeigenaren”, vertelt Rink. Volgens hem zijn die over de breedte genomen gewilliger dan enkele jaren terug om mee te werken. Door corona is er ook bij hun een bepaalde druk ontstaan, zegt de wethouder. Daarbij werkt de gemeente aan een visie voor het centrumdeel tussen de Markt en de Weiert.

Markt en Weiert

In dit gebied bevinden zich een aantal panden die (grotendeels) leegstaan. Zoals het voormalige V&D-pand, het paviljoen aan het Mondriaanplein (waar wereldrestaurant Taste of Now zich aanvankelijk zou vestigen) en twee leegstaande kantoren van de Belastingdienst (waarvan eentje al wordt verbouwd tot appartementen). Over de nieuwe opzet voor dit centrumdeel en genoemde gebouwen valt nog niets concreets te zeggen, aldus Rink. “De gesprekken lopen nog en gaan van wonen en kantoren tot sportscholen. Niets staat nog vast.”

Afstoten

Rink sluit ook niet helemaal uit dat het deel van en rondom het ‘Taste of Now’ gebouw wordt afgestoten van het winkelcentrum. “Ik denk niet dat je daar helemaal aan gaat ontkomen. Als je daar iets anders wilt, zullen daar winkelmeters moeten verdwijnen.” De gemeente kan echter alleen de richting aangeven. “Het is en blijft natuurlijk eigendom van een ander. We kunnen eigenaren alleen maar vragen om mee te denken.”