Wildlands gaat voorlopig uit van een verlies van 1 miljoen euro over 2020

Erik van Engelen: "We hebben een bizar jaar achter de rug." (Foto: Richard Broekhuijzen)

Wildlands gaat uit van een verlies van 1 miljoen euro over 2020. Dit is een voorlopige schatting. Het park maakt nog aanspraak op allerlei steunmaatregelen, waardoor het voor nu nog niet duidelijk is wat er straks onder de streep staat.

Zo heeft het park heeft bij het ministerie van Landbouw, Natuur en Visserij een aanvraag gedaan voor een bedrag uit het noodfonds voor dierentuinen. Wildlands vraagt in totaal 2,8 miljoen euro uit deze pot, die in totaal 39 miljoen bevat. Dit bedrag moet echter weer verrekend worden met de 800.000 euro aan door de overheid vergoede loonkosten in verband met corona. De gemeente stelt verder een pakket van 1,2 miljoen euro beschikbaar die bestaat uit compensatiegeld en kwijtschelding van huur.

Extra kosten

De dierentuin zag zich genoodzaakt extra kosten te maken. Voor het handhaven van de coronamaatregelen moest Wildlands extra personeel inhuren om bezoekersstromen in goede banen te leiden. Bovendien vroeg Wildlands om huurverlaging vanwege de terugval in bezoekers.

Daarnaast pleit het park voor een verlenging van al eerder gemaakte afspraken. Zoals een verruiming van het door de gemeente beschikbaar gestelde krediet (5,5 miljoen euro) en uitstel van aflossingen.

De dierentuin zegt terug te kijken op 'een bizar jaar' waarin het park tot drie keer toe haar poorten heeft moeten sluiten vanwege de coronacrisis. Als gevolg heeft het park zo'n 8 miljoen minder omzet gedraaid dan was begroot. De bezoekersaantallen daalden tot ongeveer 558.000. In 2019 lag dat aantal nog op 930.000.

Snijden in eigen vlees

Wildlands heeft de afgelopen jaren flink gesneden in eigen vlees. Eind 2018 wenste het park vier miljoen te besparen, maar dat werd zes miljoen euro. Dit heeft het verlies over 2020 volgens het park beperkt gehouden. Gevolg was wel het ontslag van medewerkers.

Directeur Erik van Engelen hoopt dat het park snel de deuren weer mag openen. "Dierenparken hebben bewezen dat zij gasten op een veilige manier kunnen ontvangen. Er is op dit moment een grote druk op openbare plekken. Wij kunnen bijdragen door een veilig en ontspannen dagje uit aan te bieden waar veel mensen naar uitkijken."