Diversiteitsplatform ondertekent ‘Sport en Preventie akkoord Gezond Coevorden’

Roy Derks en Nienke Veltman zetten hun handtekening onder het akkoord (Foto: Patrick Ridderbos)

Tijdens een 'coronaproof' vergadering heeft het diversiteitsplatform Coevorden zich aangesloten bij het ‘Sport en Preventie Akkoord Coevorden’. Namens het platform hebben Roy Derks en Nienke Veltman hun handtekening onder het akkoord geplaatst.

Het akkoord bestaat uit een krachtig netwerk waar sport en bewegen samen werkt met zorg, welzijn, onderwijs, ruimte en bedrijfsleven. Waarin men samenwerkt om de maatschappelijke uitdagingen aan te gaan om bewegen, sporten en preventie duurzaam te maken.

Door ondertekening wil het platform duidelijk maken dat het de uitgangpunten van het akkoord onderschrijft en daar ook een bijdrage aan wil leveren. Het diversiteitsplatfrom wil dat alle inwoners zich veilig voelen om ook binnen sport en beweging te zijn wie men wil zijn, ongeacht etnische achtergrond of seksuele voorkeur.

Het diversiteitplatform Coevorden voorziet de gemeente gevraagd en ongevraagd van adviezen over diversiteit, discriminatie en acceptatie op het gebied van etnische achtergrond en seksuele voorkeur. Het werd opgericht in 2017, het jaar dat Coevorden zich liet uitroepen tot regenbooggemeente.