Kapitale schuurvilla's aan de Ericasestraat

EMMEN - De gemeente wil aan de Ericasestraat de mogelijkheid bieden voor de bouw van twee villa's.

Hiervoor zijn twee kavels gepland, van elk circa 5 duizend vierkante meter. De prijs hiervan moet nog worden vastgesteld.

De oorspronkelijke lintbebouwing aan de Ericasestraat, met een afwisseling van open agrarische stukken en bebouwing, is door de woonwijken Rietlanden en Parc Sandur aanzienlijk van karakter veranderd . Hierdoor is de geplande bouw nu goed passend in het bebouwingslint dat de Zuidbargerstraat/ Ericasestraat uiteindelijk is geworden.

De woningen dienen onder architectuur te worden gebouwd en dienen voor een goede inpassing in de omgeving de vorm van een schuur te hebben.

Het bestemmingsplan dient hiervoor te worden aangepast. Na goedkeuring door de gemeenteraad zal het plan zes weken voor beroep ter inzage worden gelegd.