Gemeente omarmt Wildlands

14 maart 2019 13:00

EMMEN – De gemeente Emmen gaat zwaarder zitten in het noodlijdende Wildlands.

Zo worden de lopende leningen bij Rabobank en VolkerWessels door de gemeente overgenomen. In totaal gaat het om 18,3 miljoen.De waterleiding maatschappij WMD trekt zich op termijn geheel terug en draagt de waterzuivering en het energienetwerk over aan Wildlands.

Daarnaast verstrekt de gemeente aan Wildlands een extra financiering van 11 miljoen.

Het Atlas theater krijgt een aanvullende subsidie van 1 miljoen per jaar. In de oorspronkelijke plannen werd er van uitgegaan dat Wildlands dit bedrag aan het theater zou bijdragen. Door de slechte resultaten bleek dit echter niet haalbaar.

De gemeente moet voor deze maatregelen geld lenen op de kapitaalmarkt, hetgeen op de gemeentelijke begroting een negatief effect heeft van 1,7 miljoen per jaar.

In 2018 noteerde Wildlands een verlies van 8 miljoen euro, met name veroorzaakt door tegenvallende bezoekersaantallen en te hoge kosten. Het in november opgestelde businessplan moet leiden tot een betere rentabiliteit. Zo is de entreeprijs aan de kassa verlaagd van 30 naar 27 euro 50. Via andere kanalen is een prijs mogelijk van 22.50. De route in het park wordt praktischer en de nadruk komt sterker te liggen op de dieren, die beter zichtbaar zullen zijn. In de afgelopen maanden werden al diverse dieren toegevoegd. Volgens Wildlands directeur Erik van Engelen is het effect op de waarderingscijfers al duidelijk merkbaar. Volgens van Engelen kan het park met een bezoekersaantal van 940.000 per jaar quitte draaien.