Basisschool in Erm kampt met tekort aan leerlingen

17 januari 2019 18:52

ERM - Basisschool de Piramide in Erm sluit aan het eind van dit schooljaar haar deuren. De school kan niet langer openblijven door een tekort aan leerlingen.

In oktober afgelopen jaar zaten er nog 28 leerlingen op de basisschool. In dunbevolkte gebieden geldt voor basisscholen een norm van minimaal 23 leerlingen. Mogelijk heeft het tekort aan leerlingen te maken met het feit dat er sinds april 2018 geen huursubsidie meer kan worden aangevraagd voor vakantiewoningen. De school had altijd veel leerlingen die op het Ermerstrand woonden. Inmiddels heeft de school al geen onderbouw meer en het leerlingenaantal zal naar verwachting alleen maar afnemen.

Onderwijsstichting Arcade wil dat de school samengaat met De Akker in Sleen. Het college van burgemeester en wethouders heeft een brief gestuurd aan de raad en stelt daarin voor om in te stemmen met de opheffing van De Piramide.

Foto: Google Streetview